Wpływ wysokich temperatur na zaprawy murarskie

Wpływ wysokich temperatur na zaprawy murarskie

Większość prac w budownictwie przypada na sezon letni. Wysokie temperatury mogą jednak negatywnie wpływać na mineralne zaprawy murarskie, obniżając zdolność całkowitego wiązania i utwardzania. Zapraw mineralnych używa się szczególnie przy konserwacji obiektów zabytkowych, ale także są wykorzystywane przy stawianiu nowych budynków. Upały i przymrozki mogą mieć zły wpływ na zaprawę, jednak nie zostało to jednoznacznie stwierdzone, tym bardziej, że większość producentów zaleca wykonywanie prac z udziałem zapraw przy temperaturze od +5 do +25 stopni C. Nie wszyscy jednak stosują się do tych zaleceń, gdyż ścisłe ich przestrzeganie znacznie opóźniałoby realizację inwestycji. Zdarza się niestety tak, że troska o jak najszybsze zakończenie robót budowlanych kończy się późniejszymi kłopotami np. z kruszeniem się i odpadaniem fragmentów tynku. Na elewacji mogą też się zacząć pojawiać plamy lub spękania. W przypadku zauważenia takich nieprawidłowości, właściciel budynku powinien zgłosić reklamację wykonawcy inwestycji. Wykonawcy, którzy dokonują naprawy już przy odpowiednich temperaturach, często tłumaczą się, że poprzednio użyto nieodpowiednich materiałów, co oznacza, że za poprawki płaci właściciel budynku. Należy strzec się przed takimi próbami nieuczciwego traktowania przez wykonawcę robót.