Wpływ budownictwa na środowisko

Wpływ budownictwa na środowisko

Budownictwo ma duży wpływ na środowisko naturalne zarówno ten pozytywny jak i negatywny. Budowanie zmienia krajobraz naturalny i kształtuje przestrzeń. Podczas budowy powstaje jednak wiele odpadów i gruzu Odpady tego typu muszą być wywożone z placu budowy i składowane w przeznaczonych do tego celu składowiskach. Praca na budowie to zajęcie w trudnych warunkach wśród brudu, pyłu i nie raz szkodliwych substancji łatwopalnych. Chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Substancje łatwo palne powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych zbiornikach w niskich temperaturach, zabezpieczonych przed wyciekiem. Organy ochrony środowiska szczególnie patrzą na ręce firmom budowlanym realizującym duże przedsięwzięcia, trzeba bowiem spełnić szereg wymogów, a plac budowy powinien być zamknięty i chroniony, by odpady nie przedostawały się poza jego obręb. Budowa powinna być bezpieczna i dla środowiska i dla jej pracowników. Obecnie ogranicza się stosowanie szkodliwych materiałów budowlanych, a zasada recyklingu karze poddawać przeróbce wtórnej niektóre materiały, ma to wspomagać oczyszczanie środowiska i neutralizowanie odpadów przemysłowych. Po postawieniu budynku i jego wykończeniu należy także posprzątać tak, by po robotach budowlanych nie pozostało żadnego trwałego uszczerbku w okolicznej infrastrukturze.