Właściwości materiałów mineralnych

Właściwości materiałów mineralnych

Prace budowlane związane z nakładaniem mineralnych zapraw murarskich powinny być wykonywane przy temperaturze od +5 do +25 stopni C. W przeciwnym razie występuje ryzyko, że zaprawa po jakimś czasie zacznie pękać, kruszyć się, pojawią się na niej plamy. Mimo takich zaleceń producentów, wykonawcy nie zawsze przestrzegają tej reguły. Nasilenie prac budowlanych ma miejsce bowiem w miesiącach letnich, kiedy to występują nawet bardzo wysokie temperatury. Należy jednak przestrzegać zaleceń producenta, gdyż koszt dokonania poprawek bywa bardzo wysoki. Specyfika materiałów mineralnych, zarabianych wodą, polega na tym, że potrzebują one dużej wilgotności powietrza w czasie wiązania i utwardzania. W czasie upałów woda częściowo odparowuje, a dodatkowo zaprawę wysusza późniejsze nałożenie jej na rozgrzaną powierzchnię. Mniejsza ilość wody, niż ta, którą podał w zaleceniach producent, powoduje, że zaprawa nie ma takiej wytrzymałości, jaką mieć powinna przy odpowiedniej temperaturze podczas nakładania. Tak wykonana zaprawa po jakimś czasie może zacząć pękać i odpadać. Inwestorzy, którzy upierają się przy kontynuowaniu prac przy wysokich temperaturach, powinni być poinformowani o tym zagrożeniu. Nie będą mogli wtedy zrzucić winy na nieodpowiednio dobrany materiał czy zły sposób wykonania prac.