Usuwanie azbestu z budynków

Usuwanie azbestu z budynków

Azbest w XX wieku był bardzo popularnym materiałem budowlanym, wykorzystywanym głównie do pokrywania dachów. Odkąd odkryto jego rakotwórcze właściwości, jest systematycznie usuwany z budynków. Zastąpić go może z powodzeniem włókno-cement, który jest tak samo wytrzymały, nie będąc przy tym szkodliwym dla zdrowia. Przed położeniem alternatywnego pokrycia, powłokę azbestową należy usunąć, co nie jest łatwym zadaniem. Popularność azbestu, szczególnie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, wynikała z jego dużej wytrzymałości, odporności na wysokie oraz ujemne temperatury i ogień. Wykrycie jego rakotwórczego działania sprawiło, że zaczął być usuwany z budynków. W Polsce proces pozbywania się eternitu nadal trwa i potrwa jeszcze długo, gdyż połowa polskich budynków mieszkalnych pokryta jest tym niebezpiecznym materiałem. Ludzie obawiają się usuwać azbest ze swoich domów, ze względu na koszty i brak wystarczającej wiedzy o innych możliwościach wykonania pokrycia. Osoba planująca zdjęcie eternitu z dachu swojego domu powinna na 30 dni przed zaplanowanym terminem robót zgłosić ten fakt odpowiedniemu organowi architektoniczno-budowlanemu gminy.