Rozwój budownictwa energooszczędnego w Polsce

Rozwój budownictwa energooszczędnego w Polsce

Polska zobowiązana jest do wprowadzenia zasad budownictwa energooszczędnego do 2020 r. Konieczne będzie przygotowanie planu wdrażania dyrektywy w życie, uwzględniającego uwarunkowania prawne oraz formy wsparcia, pozwalające zwiększyć ilość budynków energooszczędnych. Dyrektywa zakłada, że po 2020 r. będą powstawać wyłącznie budynki o niemal zerowym zużyciu energii. W celu zmonitorowania problemu powstał raport wykazujący, że do powstawania energooszczędnych budynków mogłyby się przyczynić takie czynniki, jak wzmocnienie istniejących przepisów budowlanych, poprzez stopniowe zwiększanie wymagań dotyczących ilości przegród zewnętrznych budynku i jak największego zużycia pierwotnej energii. Należałoby jednocześnie wprowadzić systematyczne i skuteczne kontrole powstających budynków, w celu sprawdzenia, czy budowane są one zgodnie z przepisami. Obecny brak odpowiednich uregulowań prawnych sprawia, że architekci skupiają się głównie na współczynnikach przenikania ciepła, zamiast na energetycznej efektywności obiektów budowlanych. Nowe przepisy miałyby dokładnie określać wymagania co do jakości przegród zewnętrznych, ilości wykorzystywanej energii pierwotnej, emisji dwutlenku węgla itd. Ważne jest także wprowadzenie długoterminowego systemu finansowania promującego budownictwo energooszczędne.