Relikty budownictwa z przeszłości

Relikty budownictwa z przeszłości

Istnieje w niemal każdym zakątku świata wiele budowli, których pochodzenie oraz przeznaczenie jest bliżej niewyjaśnione przykładem jeden z nich jest popularne i znane na całym świecie Stonehenge. Budowla ta usytuowana jest w południowej Anglii i na pewno każdy miał choć raz okazję ja zobaczyć chociażby na zdjęciu czy w encyklopedii. Jak datują naukowcy powstała jeszcze w czasach prehistorii, w epoce brązu lub żelaza. Od wieków polemizuje się nad jej znaczeniem dla jednych jest ołtarzem, na którym składano ofiary Bogom, dla innych swojego rodzaju świątynią, każde z tych określeń wydaj się być bardzo prawdopodobne. Najczęściej jednak wiąże się Stonehenge z kultem słońca i księżyca, często nazywając nawet pierwszym jeszcze bardzo prymitywnym kalendarzem słonecznym. Czymkolwiek by nie była jest fascynującą budowlą i jedyną w swoim rodzaju. Nie wątpliwie powstała w sposób przemyślany,, na czym wzorować mogą się ówcześnie inżynierowie. Kamienne bloki stąd tez pochodzi sama nazwa rozplanowane są nie przypadkowo co sugeruje właśnie głębsze jej znaczenie.. Bez wątpienia Stonehenge jest jednym z architektonicznych cudów i ważnym elementem w historii budownictwa oraz dowodem na to, jaki ogromny postęp technologiczny obserwujemy obecnie. dziś stanowi obiekt chętnie odwiedzanej atrakcji turystycznej, wpisana także na prestiżową dziś listę UNESCO.