Przyszłość sektora budowlanego

Przyszłość sektora budowlanego

Obecnie w krajach Unii Europejskiej sektor budowlany pochłania ok. 40 proc. całkowitego zużycia energii. Oznacza to, że należy on do najbardziej energochłonnych sektorów gospodarczych. W związku z tym w maju 2010 r. uchwalona została dyrektywa unijna, dotycząca charakterystyki energetycznej budynków. Pierwszymi przepisami, które weszły w życie w związku z tą dyrektywą, były te o konieczności posiadania świadectw energetycznych. Z kolei najważniejsze regulacje, mające na celu zmniejszenie zużycia energii w obiektach budowlanych, będą obowiązywać od 2021 r. Są to przepisy zakładające, że nowo powstające budynki będą miały zerowe zużycie energii z konwencjonalnych źródeł, zastępując je energią pochodzenia naturalnego. Źródła tej energii mają być zlokalizowane w pobliżu nowego obiektu. Zużycie energii ma być obniżone m.in. dzięki poprawieniu charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Oznacza to po prostu zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania powietrza i wody, a także schładzania i wentylowania pomieszczeń oraz ich oświetlania. W dyrektywie zapisano, iż pod pojęciem budynku mieszczą się zarówno domy jedno-, jak i wielorodzinne oraz obiekty komercyjne, czyli biurowe, handlowe, magazynowe itd. Zgodnie z dyrektywą wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej muszą dostosować swoje wewnętrzne przepisy do nowych reguł budowlanych.