Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Chcąc wybudować dom, nie możemy zrobić tego niestety od tak, potrzebne jest pozwolenie organu nadzoru budowlanego. Takie wymogi stawia prawo budowlane żadna więc samowolka nie wchodzi w rachubę. Powodem restrykcji jest przede wszystkim fakt, iż zagospodarowujemy przestrzeń leżącą na terenie danej gminy i powiatu trwale zmieniają układ przestrzenny Jak wiadomo gospodarką przestrzenią na poziomie lokalny zajmują się organy gminy. Pozwolenia wymaga jednak nie tylko wybudowanie budynku mieszkalnego, ale także wszelkich innego rodzaju obiektów jak garaże, ogrodzenia czy altany, a także prowadzenia robót budowlanych. Niestety nawet na własnym gruncie nie do końca można czuć się Panem. Ubiegając się o takie pozwolenie należy dostarczyć gotowy projekt budowy tego jak dany budynek ma wyglądać, na tej podstawie oraz na podstawie uwarunkowań środowiskowych organ w postaci decyzji administracyjnej wydaje pozwolenie lub jego brak. Formalności odstraszają wielu inwestorów, szczególnie gdy jest to inwestycja wysokiego ryzyka wiążąca się ze skażenie środowiska w jakimś stopniu. Bez pozwolenia według prawa nie wolno rozpocząć budowy, w przypadku niedostosowania się do decyzji i wybudowanie budynku, organ gmin ma obowiązek wydać decyzję o rozbiórce budynku lub w przypadku brak współpracy ze strony właściciela samodzielnie rozebrać budynek na jego koszt.