Polskie monumenty

Polskie monumenty

Budownictwo jest nieodłącznie związane z historią naszego kraju. Zajmuje niezwykle ważne miejsce na kartach historii. Po działaniach zbrojnych II Wojny Światowej Warszawa, ale także inne miasta byli kompletnie zdewastowane i zniszczone. Potwierdzają to stare fotografie. Jednak niezłamany duch polskiego narodu sprawił, że w przeciągu kilku lat nie było śladu po zniszczeniach. Nie było to możliwe bez ciężkiej pracy narodu, ale także doskonałej jakości polskiego budownictwa. Inżynierowie byli chlubą polskiego narodu i polskiej myśli budowniczej. Instruowanie i kierowanie robotnikami przyniosły maksymalne efekty. To co zajęłoby dekady innym, Polakom zajęło tylko kilka lat. Inżynierów zazdrościł nam cały świat, nie tylko Wschodnia Europa. Do naszego kraju na studia zjeżdżali się studenci z całego Bloku Wschodniego. Jednak tylko nieliczni i najlepsi byli w stanie ukończyć ciężkich pięciu lat edukacji. Tym samym tworzyli elitę. Musieli mieć ogromną wiedzę w sztuce jak bez cienia wątpliwości jest budownictwo. Specjalnością polskiego budownictwa były bloki mieszkalne, które stoją po dzień dzisiejszy. Niektórzy w środowisku żartują, że te budowlane są tak trwałe, że będą stać nawet gdy skończy się czas. Robotnicze osiedla stworzono z niezwykle solidnych materiałów. Niektórzy chcą, aby wpisać te budynki na listę dziedzictwa narodowego.