Pogarszająca się sytuacja w budownictwie

Pogarszająca się sytuacja w budownictwie

Przygotowany przez naukowców z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego raport przewiduje, że sytuacja w budownictwie ulegnie pogorszeniu w najbliższym czasie. Oznacza to, że sektor budowlany wchodzi w fazę recesji. Roboty budowlane polegające na wznoszeniu budynków są w gorszej sytuacji niż opisano to w poprzednim raporcie. Pogorszenie widoczne jest także w dziale budownictwa w inżynierii lądowej oraz wodnej. Co prawda naukowcy przygotowujący raport zastrzegają, że charakteryzuje się on dużą niepewnością, jednak przynajmniej część prognoz może się niestety potwierdzić. Prognozy przewidują, że pozostałe działy gospodarki, mimo iż obecnie pozostają w fazie spowolnienia, to jednak mają szansę na rozwój w najbliższym czasie. Są to górnictwo, przetwórstwo przemysłowe, elektryczność, gazownictwo, dobra inwestycyjne i konsumpcyjne, produkcja różnorodnych wyrobów, w tym gumowych, metalowych, z tworzyw sztucznych, surowców mineralnych, komputerów i wyrobów elektronicznych. Jeśli chodzi o handel, to recesja jest zauważalna w działach sprzedaży detalicznej. Jednak w najbliższym czasie przewidywany jest wzrost tempa zmian sprzedaży. Spadek sprzedaży prognozowany jest w niespecjalistycznych sklepach. Raport przewiduje więc, że w wielu działach gospodarki szykują się liczne zmiany.