Nim mury zaczną się wspinać do góry

Nim mury zaczną się wspinać do góry

Zanim na naszej działce pojawią się upragnione fundamenty, a zapracowana ekipa zacznie wznosić ściany wymarzonego domu trzeba najpierw przejść przez gąszcz spraw formalnych. Skompletowanie odpowiedniej dokumentacji jest rzeczą nie mniej ważną niż wybór odpowiedniego projektu wymarzonego „gniazdka.” Pierwszym krokiem winien być wybór działki – podczas tego etapu musimy sprawdzić przeznaczenie gruntu, który nas interesuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (odpowiednią instytucją jest w tym miejscu Urząd Gminy), a także zorientować się czy działka ma dostęp do uzbrojenia. Ważne jest też aby sprawdzić w księgach wieczystych (we właściwym Sądzie Rejonowym) czy nie ma żadnych wpisów ograniczających prawa nabywcy. Następnie po zakupie działki będziemy musieli uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, którą wydaje wójt/burmistrz lub prezydent miasta (niekiedy wojewoda). Kolejnym dokumentem, który musimy uzyskać jest projekt budowlany naszego przyszłego domu. Posiadając projekt i decyzję o warunkach zabudowy możemy rozpocząć starania w starostwie powiatowym o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli decyzja starosty jest negatywna obowiązuje nas 14-dniowy termin, w którym możemy się od tej decyzji odwołać (do wojewody). Posiadając już pozwolenie wybieramy ekipę i kierownika budowy, który – co ważne – na siedem dni przed rozpoczęciem prac powiadamia o tym fakcie powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Po zgłoszeniu robót należy pobrać w inspektoracie dziennik budowy, który należy potem na bieżąco uzupełniać.