Niedocenione budownictwo wodne

Niedocenione budownictwo wodne

Budownictwo wodne to jedna z głównym gałęzi budownictwa. To że możemy przemieszczać się z jednego brzegu rzeki na drugi nie wysiadając nawet z samochodu, jest zasługą inżynierii budownictwa wodnego. Piękne i ogromne mosty potrafią zachwycać nie raz bardziej niż również zachwycające drapacze chmur. Każde słynne światowe miasto jak Nowy York, Londyn czy Tokio posiada swój słynny na całym świecie most, będący wizytówką miasta i jego znakiem rozpoznawczym. Infrastruktura hydrotechniczna to jednak nie tylko mosty, ale także wszelkiego rodzaju wały, tamy, zapory i kanały. Regulują one przepływ wody w rzekach i poziom wody, chroniąc przed powodziami okoliczne budynki. Na terenach nizinnych szczególnie narażonych na zalania w okresie wiosennych roztopów powinny posiadać zabezpieczenia, by zapobiec powodziom. W aglomeracjach miejskich sieć kanałów i oczyszczalni zapewnia mieszkańcom dostępu do wody potnej i usuwanie nieczystości. Każdy lubi wypoczywać nad wodą dlatego też potrzebne są budynki wykorzystywane do wodnej rekreacji nad zalewami, rzekami i jeziorami, gdzie najchętniej wypoczywamy i oddajemy się sportom wodnym. Mimo, że często nie zauważamy budowli hydrotechnicznych lub nie posiadamy wiedzy na ten temat, są one niezwykle istotne i potrzebne warunkując standardy ówczesnego życia.