Niebezpieczne katastrofy budowlane

Niebezpieczne katastrofy budowlane

Każdy budynek narażony jest na czynniki zewnętrzne i działalność żywiołów, nie da się tego uniknąć, jednak można wykorzystać takie technologie, które sprawiają że budynki będą odporne i bardziej wytrzymałe. Nawet najbardziej okazałe i z pozoru stabilne budynki mogą posiadać wady konstrukcyjne, a to zwiększa ryzyko zawalenia się. Na przykładzie tragicznych wydarzeń z 11 września, gdy na Manhattanie runęły wieże World Trade Center cały świat mógł się przekonać, że nawet tak pozornie idealnie wykonane i technologicznie zaawansowane budowle mogą runąć w ciągu kilku minut. Dowodzi to jednocześnie o tym jak bardzo kruche są budowle względem tego typu katastrof. Szczególnej ochrony potrzebują budynki znajdujące się na obszarach aktywnych sejsmicznie, gdzie częste trzęsienia ziemi za każdym razem równają z ziemią setki budynków. Miasto po przejściu niszczycielskiego żywiołu przypomina wielkie gruzowisko i plac budowy, który trzeba uporządkować i usunąć resztki zniszczonych budynków. Z tym problemem boryka się wiele krajów, a trzeba zauważyć iż kraje biedniejsze nie są w stanie zastosować w budownictwie najnowszych technologii mogących ograniczyć straty i zapobiec katastrofie. Zabezpieczenia budynków powinny być obowiązkiem, maja bowiem chronić ludzkie życie, co jest absolutnie bezcenne.