Jak pozbyć się szkodliwego azbestu

Jak pozbyć się szkodliwego azbestu

W XX w. masowo pokrywano budynki dachami wykonanymi z azbestu. Szczególne nasilenie popularności tego materiału budowlanego przypada na lata 60. i 70. XX w. Moda na wykorzystywanie azbestu w budownictwie wynikała z tego, że materiał ten był niezwykle wytrzymały, odporny na uszkodzenia oraz na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Jednak po odkryciu rakotwórczych właściwości eternitu, zaczęto rezygnować ze stosowania tego materiału budowlanego w budownictwie, zastępując go np. włókno-cementem. Wiele budynków w Polsce nadal jednak jest pokrytych niebezpieczną powłoką wykonaną z azbestu,. Szacuje się, że jest to aż 50 proc. istniejących obiektów budowlanych. Polska zobowiązana jest do usunięcia zadaszeń wykonanych z azbestu, jednak ten proces następuje bardzo powoli. Związane jest to z obawą o wysokie koszty oraz brakiem wiedzy na temat tego, czym można zastąpić eternit. Do usunięcia szkodliwego azbestu z budynków należy zatrudnić specjalistyczną firmę. Gminy dopłacają do usuwania eternitu z budynków. Chęć przeprowadzenia takiej operacji należy zgłosić odpowiedniemu organowi budowlanemu w gminie na 30 dni przed rozpoczęciem zdejmowania azbestu. Popularnym zamiennikiem eternitu jest włókno-cement. Jest to materiał wytrzymały, odporny na różnorodne warunki atmosferyczne, a przy tym bezpieczny dla ludzi.