Instalowanie pomp ciepła i paneli słonecznych

Instalowanie pomp ciepła i paneli słonecznych

W ostatnich latach projekty budowlane zakładają coraz większe wykorzystanie energii odnawialnej przy ogrzewaniu budynków. Na rynku są dostępne różnorodne metody, formy i systemy, które korzystają z naturalnych źródeł energii. Jednak tylko ścisłe stosowanie się do odpowiednich reguł daje pożądane efekty, jakimi są dostateczne ogrzanie budynku oraz obniżenie kosztów eksploatacji. Tak jest chociażby w przypadku jednoczesnego wykorzystania pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Panujące w Polsce warunki atmosferyczne sprawiają, że kolektory nie mogą być jedynym źródłem ciepła w budynkach. Z przeprowadzonych badań wynika, że na okres od kwietnia do września przypada 80 proc. całkowitego nasłonecznienia w ciągu roku. Poza tym okresem wydajność paneli słonecznych spada nawet czterokrotnie. Ponadto stopień nasłonecznienia nie jest jednakowy w całym kraju, co oznacza, że wydajność tego typu instalacji w różnych rejonach może się kształtować odmiennie. Kolektory stanowią zatem jedynie pomoc przy ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Węzeł grzewczy oparty o pompę ciepła ma tymczasem odpowiadać na pełne zapotrzebowanie na ogrzanie obiektu budowlanego w ciągu całego roku, nawet przy bardzo niskich temperaturach. Instalacja paneli słonecznych jako dodatkowego źródła energii oprócz pomp ciepła może być nieopłacalna.