Energochłonny sektor budowlany

Energochłonny sektor budowlany

W związku z tym, że sektor energetyczny należy do najbardziej energochłonnych obszarów gospodarki, unijni urzędnicy postanowili wprowadzić dyrektywę nakazującą radykalne zmniejszenie zużycia energii w nowo powstających obiektach budowlanych. Obecnie sektor budowlany pochłania aż 40 proc. produkowanej energii. W maju 2010 r. wprowadzono przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Od tej pory każdy budowany obiekt musi posiadać świadectwo energetyczne. Jednak prawdziwy przełom nastąpi po 2021 r. Wtedy to zaczną obowiązywać restrykcyjne przepisy nakazujące, by nowo powstające obiekty miały zużycie energii konwencjonalnej na poziomie zerowym. Będą one musiały korzystać wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych, która produkowana będzie w pobliżu budynku. Obniżeniu zużycia energii ma sprzyjać chociażby poprawienie charakterystyki energetycznej budynków. Projekty budynków będą musiały więc uwzględniać rozwiązania pozwalające na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania powietrza oraz wody w obiekcie budowlanym. Trzeba będzie też ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne na wentylowanie pomieszczeń i ich oświetlanie. Przepisy te będą dotyczyć wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych – zarówno domów jedno-, jak i wielorodzinnych, budynków gospodarczych i obiektów handlowo-biurowych, magazynów, hal, budynków użyteczności publicznej itd.