Co nazywamy budownictwem?

Jest to jedna z tych dziedzin, która jest bardzo obszerna i z którą mamy właściwie nieustannie do czynienia. Pomyślmy, że miasto po którym się poruszamy, dom, w którym jemy, śpimy i oglądamy telewizję, biuro, w którym pracujemy na nasze życie oraz wiele innych lokalizacji to miejsca, które najpierw musiały zostać zbudowane. Budownictwo jest w dużej mierze wyznacznikiem rozwoju ludzkiej cywilizacji. Poziom rozwoju możemy poznać po wznoszonych obiektach, które wiele nam mówią o charakterystyce danej cywilizacji, przede wszystkim o poziomie ich życia. Budownictwo jest ściśle związane z inżynierią lądową, która zajmuje się projektowanie, wznoszeniem oraz utrzymywaniem w odpowiednim stanie obiektów budowlanych. Budownictwo jest także gałęzią wiedzy praktycznej, która obejmuje techniki stosowanej przy budowaniu. Nadrzędnym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów, ale budownictwo to także odbudowa, modernizacja czy konserwacja już istniejących. Budownictwo dzielimy generalnie na wodne i lądowe. W wyjątkowych sytuacjach budownictwo jest przydatne do swojej unikalnej funkcji. Kiedy dany budynek okazuje się niepotrzebny, zbyt drogi w utrzymaniu, bądź w jego miejscu ma stanąć inny to dochodzi do rozbiórki lub wyburzenia go. Dziedzina budownictwa potrafi wznosić obiekty, ale także je usuwać, kiedy istnieje taka silna potrzeba.