Budownictwo energooszczędne w Polsce

Budownictwo energooszczędne w Polsce

Do 2020 r. Polska musi wprowadzić zasady budownictwa energooszczędnego. Na początek przygotowany zostanie plan wdrażania unijnej dyrektywy w życie. Trzeba będzie zmienić uregulowania prawne oraz zaproponować formy finansowego wsparcia dla inwestorów budujących zgodnie z nowymi zasadami. Unijne prawo jest bardzo restrykcyjne pod względem wymogów dotyczących budownictwa energooszczędnego. Przepisy zakładają, że po 2020 r. będą mogły powstawać wyłącznie obiekty o niemalże zerowym zużyciu energii konwencjonalnej. Z raportu, mającego na celu skontrolowanie sytuacji budowlanej w Polsce wynika, że do zwiększenia ilość budynków ekologicznych mogłyby się przyczynić różnorodne formy wsparcia finansowego oraz zmiana wielu przepisów. Nowe uregulowania prawne powinny nakazywać tworzenie większej liczby przegród zewnętrznych oraz zwiększanie zużycia energii pierwotnej. Oczywiście niezbędne będzie przeprowadzanie na szeroką skalę kontroli nowo powstających budynków, w celu sprawdzenia, czy budowane są one zgodnie z unijną dyrektywą. Obecnie architekci większą wagę przywiązują do współczynników przenikania ciepła, a nie do energetycznej wydajności projektowanych budynków. Powstające uregulowania prawne zakładają określone wymagania co do jakości zewnętrznych przegród, emitowania dwutlenku węgla, zużywania energii pierwotnej itd.