Bezpieczny plan budowy

Bezpieczny plan budowy

Przepisy prawa budowlanego oraz przepisy z zakresu BHP szczegółowo opisują jak ma być zorganizowany każdy plac budowy i jakie wymogi należy spełnić. Ze względu na charakter prac, często prac na dużych wysokościach zachowanie, zasad bezpieczeństwa jest tutaj bardzo restrykcyjnie sprawdzane przez inspekcje budowlaną i organy nadzoru budowlanego. Ma to za zadanie chronić nie tylko pracowników budowy, ale także zapewniać prawidłowy przebieg prac. Na placu budowy znajduje się specjalistyczny sprzęt i maszyny budowlane, które w niepowołanych rękach mogą być niebezpieczne. Placu budowy powinien być także systematycznie opróżniany z odpadów i gruzu oraz innych szkodliwych substancji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Praca na placu budowy nie należy do łatwych i wymaga siły i odporności fizycznej. Trzeba bowiem pamiętać, że teren budowy narażony jest także na czynniki zewnętrzne i zmiany pogodowe. Gdy terminy gonią nie ma czasu na przerwę nawet podczas ulewy czy śnieżycy. Na budowie jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego również stroje ochronne pracowników są obwarowane przepisami. Istotną kwestią jest też to, że na teren budowy powinny mieć wstęp wyłącznie pracownicy i osoby upoważnione, często bowiem słyszy się o wypadkach na budowach, gdzie ucierpieć może ludzkie zdrowie i życie.